מצאנו 79 תוצאות עבור החיפוש שלך.

מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי היטל השבחה?

היטל השבחה הוא מס שמשלמים על זכויות בנייה שאושרו מיום שרכשנו את הבית ולא מימשנו. במימוש, שמאי היטל השבחה מטעם הוועדה המקומית ממכין חוות דעת שמאית ובה נקוב סכום התשלום. לשמאות של שמאי היטל השבחה מטעם הוועדה מצורפת גם דרישת תשלום עם הסכומים כשהם צמודים למדד. היטל השבחה זה מס שמשלמים עבור אישור תכנית שהוסיפה… קראו עוד מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי היטל השבחה?

איך שמאי מקרקעין מחשב היטל השבחה על הקלה

תשלום היטל השבחה על הקלה נדרש לצורך קבלת היתר בניה או אישור לטאבו להעברת בעלות בנכס מקרקעין. היטל השבחה הוא מס שאנחנו משלמים כאשר אנחנו מבצעים "מימוש זכויות" בנכס. לדוגמה, אם אנחנו מוכרים בית עם יתרת זכויות בנייה, ייתכן ונדרש לשלם היטל השבחה בגין זכויות בנייה אלו. דוגמה נוספת, החלטנו לממש את זכויות הבנייה הקיימות… קראו עוד איך שמאי מקרקעין מחשב היטל השבחה על הקלה

חישוב היטל השבחה בגין תוספת קומת משרדים

תוספת קומת משרדים מהווה מימוש לעניין חוק התכנון והבנייה. הפרק השלישי לחוק מדבר על חיוב בהיטל השבחה בגין זכויות בנייה נוספות. במאמר זה נדמה בניין בן חמש קומות אשר במגרשו אושרה תכנית המתירה תוספת קומת משרדים. נדבר על השיקולים הכלכליים, נאמוד ערכי קרקע ונבצע חיזוי מיסוי מקרקעין. לצורך הדוגמה, נניח כי קיים מגרש בשטח של… קראו עוד חישוב היטל השבחה בגין תוספת קומת משרדים

חישוב היטל השבחה בגין הגדלת מספר יחידות דיור

במאמר קצר זה, נדבר על חיוב בהיטל השבחה בגין תוספת יחידות דיור. מספר יחידות דיור למגרש נקבע על ידי תכנית בניין עיר. כל תכנית בניין קובעת זכויות בנייה וצפיפות של יחידות דיור. הגדלת מספר יחידות דיור אפשרית מכח התקנות. תקנת "שבס" מתירה להגדיל את מספר יחידות דיור ב – 20%. יחד עם זאת ההגדלה הינה… קראו עוד חישוב היטל השבחה בגין הגדלת מספר יחידות דיור

איך היטל השבחה משפיע על שווי זכויות

שמאים בחיפה

כאשר שמאי מקרקעין מעריך שווי זכויות, על שמאי המקרקעין לקחת בחשבון את המיסוי הצפוי. המושג זכויות זה מה שנשאר לבעל המקרקעין נטו ביד לאחר תשלומי החובה. לדוגמה, נכס ששוויו בשוק הינו 3,000,000 ש"ח וחלה עליו חבות במס של 500,000 ש"ח, שווי זכויות המחזיק הינן 2,500,000 ש"ח. המיסוי הנפוץ שמשפיע על שווי הזכויות הינו היטל השבחה,… קראו עוד איך היטל השבחה משפיע על שווי זכויות

חישוב היטל השבחה על ידי שמאי מקרקעין

כאשר שמאי מקרקעין מבצע חישוב היטל השבחה עליו לבחון פרמטרים רבים. במאמר זה נדבר על הדברים העיקריים אשר שמאי נדל"ן צריך לתת עליהם את דעתו. חישוב היטל השבחה מתבצע על מנת להבין מה המס הצפוי שיש לשלם לעירייה. כמו כן, האמדן מסייע לנו להבין האם יש מקום להגיש השגה על חישוב היטל השבחה שהוצג על… קראו עוד חישוב היטל השבחה על ידי שמאי מקרקעין

ניכוי היטל השבחה ממס שבח על פי סעיף 49ז

ניכוי היטל השבחה ממס שבח מותר על פי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין. יחד עם זאת, קיימים מקרים יותר מורכבים בהם יש צורך בתכנון מס ייחודי תוך שימוש בכל סעיפי הפטור. במאמר זה נדבר על מצב בו נמכר בית פרטי עם זכויות בניה רבות. כידוע, במכירת דירת מגורים יחידה מזכה, יש פטור ממס שבח על… קראו עוד ניכוי היטל השבחה ממס שבח על פי סעיף 49ז

היטל השבחה בגין שימוש חורג ממלאכה למסחר

במקרים רבים חלה חבות בתשלום היטל השבחה בגין שימוש חורג זמני במקרקעין. החבות בגין היטל ההשבחה חלה בגין תוספת לשווי הקרקע ביום אישור הבקשה לשימוש חורג. בכל אופן, היטל השבחה משלמים רק על תכניות אשר השביחו את המקרקעין. אם התכנית לא השביחה את המקרקעין – לא יחול חיוב בהיטל השבחה. יתרה מכך, במקרים בהם שווי… קראו עוד היטל השבחה בגין שימוש חורג ממלאכה למסחר

חישוב היטל השבחה רטרואקטיבי ע"י שמאי מקרקעין בחיפה

התמודדות שמאי מקרקעין בחיפה עם היטל השבחה רטרואקטיבי? במקרים רבים על מגרש חקלאי נטול זכויות בניה מאושרות תכניות אשר אינן ניתנות לניצול. לדוגמה: על מגרש חקלאי בשטח של דונם אושרו תכניות להקמת מרתפים וחדרי גג. התכנית עצמה מכוונת לשכונת המגורים הסמוכה ואינה ניתנת לניצול במגרש החקלאי. יוצא, כי התכניות שאושרו כלל אינן ניתנות לניצול היות… קראו עוד חישוב היטל השבחה רטרואקטיבי ע"י שמאי מקרקעין בחיפה

אמדן היטל השבחה בגין שימוש חורג על ידי שמאי מקרקעין בחיפה

שימוש חורג הינו שימוש במקרקעין החורג ממטרת התכנית או מההיתר שניתן. במקרים רבים השימוש הנוכחי במקרקעין אינו יעיל ואינו מסב תשואה נדרשת. בעלי מגרשים או נכסים תעשייתיים מבקשים מהוועדה המקומית לעשות שימוש שונה במקרקעין מהשימוש שנקבע. אישור הוועדה המקומית את השימוש החורג מאפשרת לבעל הנכס לקבל רווחים גדולים יותר מהמקרקעין. תמורת אישור שימוש חורג גובה… קראו עוד אמדן היטל השבחה בגין שימוש חורג על ידי שמאי מקרקעין בחיפה

איך שמאי מקרקעין מחשב היטל השבחה בגין שטחי שירות

בשנת 1992 הוגדר המושג שטחי שירות בתקנות התכנון והבניה. לפני הגדרת המושג שטחי שירות, נהגה כל וועדה מקומית לפעול על פי שיקולה. מצב זה, יצר אי וודאות בשוק המקרקעין, שכן, לשטחי השירות ערך כלכלי לא מבוטל. תיקון מספר 33 לחוק התכנון והבניה נכנס לתוקפו בשנת 1992 שבעקבותיו נקבעו הוראות לעניין שטחי השירות בתקנות התכנון והבניה.… קראו עוד איך שמאי מקרקעין מחשב היטל השבחה בגין שטחי שירות

חישוב היטל השבחה לצורך פיצול דירה ע"י שמאי מקרקעין בבת ים

על פי תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה הותר פיצול דירה (יחידת דיור) מבית קיים. התיקון קבע תנאים לביצוע הפיצול ואף נקבע היטל השבחה מופחת. להלן חלק מתנאי התיקון החוק: הבנייה תהיה בנייה צמודת קרקע. שטח הדירה המתפצלת (במצב קודם) הינו לפחות 120 מ"ר. יחידת הדיור שתתפצל תהיה בשטח שלא יפחת מ – 45 מ"ר. התכנית… קראו עוד חישוב היטל השבחה לצורך פיצול דירה ע"י שמאי מקרקעין בבת ים

איך שמאי מקרקעין בחולון מחשב היטל השבחה בשלבים

כאשר שמאי מקרקעין בחולון מבצע אמדן השבחה מיוחסת, עליו לחשב את זכויות הבנייה הקיימות בנכס. דוגמה: על מגרש של 400 מ"ר קיים בית בשטח של 100 מ"ר. אושרה תכנית חדשה אשר מתירה בנייה של שלוש קומות בשטח בנוי של 100 מ"ר לקומה. בדרך כלל, באמדן היטל השבחה כופל השמאי את השווי המבונה למ"ר בכמות המטרים… קראו עוד איך שמאי מקרקעין בחולון מחשב היטל השבחה בשלבים

איך שמאי ברמת גן יכול להקטין היטל השבחה בבית עם דייר מוגן

רוצים להקטין היטל השבחה או לבטלו לגמרי? שמאי מקרקעין אשר מתמצא בהיטל השבחה יכול לסייע לך רבות בהשגת המטרה. דייר מוגן הינו דייר אשר מחזיק הסכם שכירות מוגן. ההגנה לדייר המוגן הנה מפני פינוי ו/או מהעלאת דמי השכירות החודשיים. דיירות מוגנת מהווה מכשול לביצוע פרויקטים שונים. כל החלטה בהסכם הדיירות המוגנת טעונה הליכים משפטיים מיוחדים.… קראו עוד איך שמאי ברמת גן יכול להקטין היטל השבחה בבית עם דייר מוגן

תחשיב רווח מאישור פרויקט התחדשות עירונית על ידי שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין בירושלים נדרש לבצע ניתוח שיעור הרווח בגין אישור פרויקט התחדשות עירונית. יזם פנה לשמאי מקרקעין בירושלים לצורך סיוע בבדיקת הרווח שנוצר מאישור פרויקט התחדשות עירונית. יזמים רבים מבצעים בדיקות של ייתכנות כלכלית על מנת לקבל מימון ממשקיעים או מבנק מסחרי. ליזם מגרש בחכירה מהמנהל בשטח של 1,500 מ"ר עם זכויות בנייה של 50%… קראו עוד תחשיב רווח מאישור פרויקט התחדשות עירונית על ידי שמאי מקרקעין

מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין במרכז?

בבחירת שמאי מקרקעין במרכז ובגוש דן עליכם לוודא שהשמאי בעל נסיון רב, בעל ראייה כוללנית ומנוסה בכל סוגי מיסי המקרקעין. מרכז הארץ, הינו אגד ערים שמהווה את טבעות מטרופולין תל אביב. הרצף העירוני של ערי המרכז הינו הגדול והמרכזי בישראל. יש האומרים שמרכז הארץ הינו השטח התחום בין "גדרה לחדרה" כולל את העיר אשדוד. בבחירת… קראו עוד מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין במרכז?

מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין בשרון?

בוחרים שמאי מקרקעין בשרון – מה צריך לדעת? נפת השרון שייכת למחוז המרכז. אזור השרון מורכב מארבע מועצות אזוריות ושתיים עשרה מועצות מקומיות. הערים והיישובים בשרון הינם: הרצליה, כפר סבא, הוד השרון, רעננה, נתניה, רמת השרון, אלעד, בת חפר, בצרה, כפר יונה, כפר שמריהו, פרדסיה, תל-מונד ועוד. לאחרונה, הערים המרכזיות בשרון כמו: הרצליה, רעננה ועוד, זוכות לשינויים תכנוניים רבים.… קראו עוד מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין בשרון?

מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין באשדוד?

שמאי מקרקעין באשדוד

בבחירת שמאי מקרקעין באשדוד עליכם לבדוק את וותק השמאי ונסיונו בהערכת כל סוגי הנכסים כמו הערכת שווי דירה, הערכת שווי בית פרטי, חנות או משרד. בחירת שמאי מקרקעין באשדוד עם ראייה מקיפה ושליטה בכל סוגי מיסי המקרקעין, יכולה לתרום בצורה מכרעת לאיכותה של שמאות המקרקעין שמכין השמאי. במאמר זה, נדבר על התפתחותה של העיר אשדוד,… קראו עוד מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין באשדוד?

מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין בנתניה?

שמאי מקרקעין בנתניה

מה צריך לדעת כל מיסוי מקרקעין לפני שבוחרים שמאי מקרקעין בנתניה להערכת auuh דירה, בית פרטי או נכס מסחרי. בבחירת שמאי מקרקעין בנתניה להערכת שווי של נכס מקרקעין עליכם לוודא שהשמאי בקיא בכל סוגי מיסוי המקרקעין. במקרים רבים בביצוע עסקה במקרקעין המוכר חשוף למיסוי מקרקעין שעליו לשלם למספר רשויות במאמר זה נראה את השיטות בהם… קראו עוד מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין בנתניה?

מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין ברעננה?

בבחירת שמאי מקרקעין ברעננה מומלץ לוודא שהשמאי מתמחה בכל שכונות העיר ויש לו הבנה מעמיקה במיסוי מקרקעין. בחלקה הדרומי של רעננה ממוקמות השכונות הוותיקות שבהן מקדמים תכניות פינוי בינוי ותמ"א 38. בצפון העיר ממוקמת שכונת נווה זמר החדשה ואזור התעשייה קריית אתגרים. שמאי מקרקעין ברעננה צריך להתמחות בכל סוגי שמאות המקרקעין. אם זה נכסים מסחריים… קראו עוד מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין ברעננה?