למה אתם צריכים שמאי דירות מומחה ומה ההבדלים בין שמאי הדירות?

רשות מקרקעי ישראל

חברים, עורכי הדין שלום.

איך לחסוך מאות אלפי ש"ח ללקוחות שלכם ולצאת סופר מקצועיים?

מקרקעי רמ"י הינו נושא מורכב הדורש פרקטיקה והתמקצעות ספציפית.

לאחרונה שמאי העובד עם משרדנו כתב שומת מקרקעין למגרש בייעוד לתעשייה בבעלות רמ"י.

לביצוע עסקת המכר על מוכר המגרש היה לשלם דמי הסכמה בגובה של 700,000 ₪.

דמי ההסכמה בשיעור 33.33% משולמים על היתרה הבלתי משולמת משווי המגרש במצבו במועד העברת הזכויות.
דמי הסכמה משולמים במצב שהמקרקעין אינם מהוונים. הקונה הפוטנציאלי התכוון להוון את המגרש בסמוך לביצוע העסקה.

כמובן, כהרגלנו, חסכנו מעורך הדין תביעה משפטית (ביטוח מקצועי).

על פי נהלי רמ"י, במידה ובסמוך לתשלום דמי ההסכמה משולמים דמי היוון, דמי ההסכמה יקוזזו מתשלום דמי ההיוון.
מה משמעות הנוהל?
משמעות הנוהל היא, המוכר אשר מוציא מכיסו סך של 700,000 ₪ כדמי הסכמה, לא אמור לספוג את ההוצאה במחיר המכירה היות והמוכר יקבל סכום זה כזיכוי במועד סמוך בו יבקש להוון את זכויותיו במגרש.

בדיקה נוספת שיש לבצע היא האם קיימת הנאה מחידוש יובל חכירה מוקדם.

חידוש יובל החכירה מוקדם לפעמים מקנה יתרון כלכלי שמקבל רוכש המעוניין להוון את זכויותיו בקרקע. מי שמהוון בשנה ה – 42 לחכירה, מקבל 7 שנים חינם ששולמו על ידי המוכר.

במידה ונשוא העסקה מקרקעין אשר, לדוגמא, מצויים בשנה ה – 46 לחכירה, הטבת נוהל יובל החכירה המוקדם תעניק רק 3 שנים ללא תשלום. לדעתנו, במקרים מסוימים, ניתן לגלם הפסד הטבה זה במחיר העסקה.

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי. בביצוע פעולה במקרעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך.

סגירת תפריט
לחץ ליצירת קשר