תיק בניין - גרמושקה
בביצוע שומת מקרקעין, נדרש השמאי לנתח את זכויות הבניה המשפטיות מכוח תכנית בניין עיר ולאמתן מול הבנוי בפועל. מוסד "הוועדה המקומית" מתיר לבעלי זכויות ובעלי עניין לעניין בתיקי הבניין ולצלם את תוכנם. תיקי הבניין נמצאיים בארכיב של הוועדה המקומית.
נסח טאבו
רישום זכויות בנסח הטאבו מהווה בעלות קניינית. הבעלות הקניינית הינה עולה על הבעלות החוזית (החברה המשכנת, הרישום ברמ"י). לצורך ביצוע שומת מקרקעין, נסח הטאבו מהווה מסמך ייסוד בפרק המשפטי בשומה, וזאת, במידה וקיים רישום בטאבו. לנוחיותך, ראה קישור מטה
תשריט הבית המשותף
זכויות בדירה, חנות, משרד בבניין משותף רשומות בכפוף לתשריט הבית המשותף. תשריט הבית המשותף, מחלק את היחידות לתתי חלקות ומקנה מסויימות לזכות . המוחזקת. רישום הבתים המשותפים הינו באחריות משרד המשפטים. לנוחיותך, ראה קישור מטה
אישור זכויות מאת רשות מקרקעי ישראל
כשהייזם (הקבלן) מעביר את ספריו שניהל כ - "חברה משכנת" זכות הבעלות החוזית נרשמת בספרי רמ"י. בכדי לקבל אישור זכויות מאת רמ"י, ניתן לפנות למשרדם בעזרת אתר האינטרנט של הרשות. אם זכויותיכם במקרקעין רשומות ברמ"י יש להנפיק "אישור זכויות", וזאת, בכדי לבצע שומת מקרקעין על בסיס רישום הזכויות העדכני ביותר
אישור זכויות מאת החברה המשכנת
זכויות בדירה, חנות, משרד בבניין משותף רשומות בכפוף לתשריט הבית המשותף. תשריט הבית המשותף, מחלק את היחידות לתתי חלקות ומקנה מסויימות לזכות המוחזקת. בניגוד לנסח הטאבו, על פי תשריט הבית המשותף ניתן לאתר את מיקומן של ההצמדות של נכס המקרקעין. רישום הבתים המשותפים הינו באחריות משרד המשפטים
חוזה שכירות
בכדי לאמוד את התקבולים בנכס (רלוונטי ביותר לנכסים מסחריים) יש להמציא העתק מחוזה השכירות. שמאי מטעם המשרד ינתח את החוזה בעזרת מדדים רלוונטיים. מכירה של חלק מסויים בדירת מגורים הינו אסור ואף לא ישים. מנגד, כן ניתן לןהשכיר חלקים מסויימים בדירת מגורים. לפיכך, השווי על פי חוזה השכירות יכול להיות שונה בתכלית משווי הנכס על פי התכניות המאושרות
לנוחיותך, קישורים למוסדות הממשל שבהן ניתן להזמין את אישורי הזכויות, תשריט בית משותף, נסח טאבו
קישור להזמנת נסח טאבו
קישור להזמנת תשריט הבית המשותף
קישור להזמנת אישור זכויות מרמ"י
שם המאמר
לפני שאתם בוחרים שמאי מקרקעין, תלמדו על המושגים הבסיסיים ביתר בתחום שמאות המקרקעין.
תיאור
מושגים בסיסיים בשמאות מקרקעין שיעזרו לכם להבין ולבחור את השמאי המקצועי ביותר. כאן תמצאו גם קישורים לגורמי ממשל חיוניים (הזמנת נסח טאבו, תשריט בית משותף ואתר רשות מקרקעי ישראל).
הכתב
פז
המפרסם
א.פז שמאות מקרקעין
לוגו