בלוג

איך שמאי מקרקעין מעריך כדאיות כלכלית בפרוייקט BOT

איך שמאי מקרקעין מחשב כדאיות פרויקט B.O.T

אמנם ביצוע חישוב שווי של פרויקט B.O.T על ידי שמאי מקרקעין יכול להישמע מוזר, אבל שמאי מקרקעין מומחה צריך להיות גם כלכלן.

בביצוע חישוב של פרויקט B.O.T, שמאי מקרקעין יכול לגזור את שווי הקרקע, להעריך את תזרים המזומנים ואף לקבוע את משך ההפעלה המינימלי.

אחד הפרויקטים הנפוצים בישראל הינו כביש 6. כביש 6 נבנה על ידי משקיעים ולמשקיעים ניתנה האפשרות למכור נסיעות בכביש לתקופה של עשרות שנים.

משך תקופת ההפעלה הינו נתון קריטי ביותר כאשר קבוצת משקיעים זו או קרן השקעה מעניינת לבחון הצעות.

במאמר זה נדגים בצורה מאוד פשוטה איך צריך שמאי מקרקעין לחשב פרויקט B.O.T.

לצורך המחשת הדוגמה ניקח קטע דרך מכביש 65 ונדמה מצב אילו המדינה הייתה יוזמת עליו פרויקט B.O.T בדומה לכביש 6.

לביצוע הערכת שווי על ידי שמאי מקרקעין של פרויקט B.O.T נדרש לכמה נתונים קבועים.

לצורך הדוגמה, נניח שנקבעו התנאים הבאים על ידי מפעיל המכרז:

עלות נסיעה לכל רכב יעמוד על 3 ש"ח לפרק האורך ועלות ההקמה של הכביש תעמוד על 4,000,000 ש"ח לק"מ כולל פיתוח.

דוגמה לחישוב כדאיות כלכלית על ידי שמאי מקרקעין בפרויקט B.O.T:

בפרק הקודם נקבעו שני תנאים לחישוב כדאיות כלכלית של פרויקט B.O.T על ידי שמאי מקרקעין.

  • מחיר נסיעה יעמוד על 3 שקלים לקטע דרך כולל מע"מ.
  • עלות הקמת כביש כולל עבודות פיתוח יעמדו על 4,000,000 ש"ח לק"מ.

נתונים נוספים:

  • אורך הכביש הינו 13.8 ק"מ.
  • שיעור היוון לפרויקט 7%.
  • זמן ההקמה כחצי שנה.
  • רווח ייזמי נדרש 25%.
  • רווח תפעולי 30%.
  • כמות רכבים בכביש על פי הלמ"ס 46,200 ליום.

קטע הדרך שניקח לצורך הדוגמה הינו בין כביש 4 במערב עד ההצטלבות עם כביש 6 במזרח.

לצורך ביצוע הדמיה מדויקת ככל הניתן, נמדוד את אורכו של קטע הדרך הנבחר בכביש 65 בפורטל הגיאוגרפי הלאומי.

מדידת כביש 65 לצורך ביצוע הערכת שווי פרוייקט BOT

על פי המדידה הגסה, אורכו של הכביש הינו 13.8 ק"מ. לפיכך, ניתן להסיק שעלות הכביש תעמוד על 4,000,000 ש"ח * 13.8 = 414,400,000 ש"ח בהתעלם מקיומם של מחלפים.

בשלב הראשון נחשב את ההכנסות מהפרוייקט על ידי סימולציה של התנועה בכביש. היות והכביש כבר קיים, ניתן למצא את נתוני הנסועה בכביש באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

להלן נתוני נסועה לקטע הדרך מתוך אתר הלמ"ס:

טבלת כמות רכבים בכביש לצורך אומדן פרוייקט BOT

על פי הנתונים, ניתן לראות כי כמות הרכבים בכביש הינה 46,200 רכבים ביום לקטע דרך מצומצם. להפשטת הדוגמה הנחנו כי זו התנועה.

תחשיב של שמאי מקרקעין בניתוח כדאיות כלכלית בפרויקט B.O.T:

עלויות:

עלות הקמת הכביש הינה 4,000,000 ש"ח לקילומטר * 13.8 ק"מ = 552,000,000 ש"ח כולל פיתוח.

על העלויות נוסיף את הרווח הייזמי שקבע היזם (25%) ונקבל עלות כוללת של 690,000,000 ש"ח.

הכנסות:

46,200 (רכבים ליום) * 50% (הבוחרים שלא להשתמש בכביש עקב האגרה) * 2.56 ש"ח לקטע דרך ללא מע"מ = 59,230 ש"ח ליום * 365 = 216,192,230 לשנה.

הכנסה שנתית זו נכפיל ברווח התפעולי ונקבל כי ההכנסה השנתית התפעולית הינה 64,860,000 ש"ח.

סיכום לחישוב פרויקט B.O.T על ידי שמאי מקרקעין:

אחרי שידועה ההכנסה התפעולית, שמאי מקרקעין יכול לבצע תחשיב הבוחן את משך האחזקה המינימלי בפרויקט B.O.T.

אם נציב בנוסחת ה – NPER את הנתונים בשיעור היוון של 7%, נקבל כי על היזם לבקש תקופת תפעול של 20 שנים לפחות לא כולל את תקופת ההקמה.

בהנחה והיזם לא ידרוש את תקופת התפעול המינימלית, יישחק הרווח הייזמי.

פרויקט מסוג B.O.T לא תמיד חייב להיות בהיקפים כה גבוהים.

הגם, עסקה בין פרטיים או בין פרטיים לרשויות מקומיות יכולה לכלול אלמנטים של פרויקט B.O.T שצריך את התערבותו של שמאי המקרקעין.

שמאי מקרקעין שגם כלכלן יכול לסייע ליזמים גם בעסקאות קומבינציה או עסקאות איזון רבות.

פרט ליזמים, גם משפחות של יורשים נדרשות פעמים רבות להשתמש בשירותיו הכלכליים של שמאי מקרקעין.

לנוחיותכם, אתר הלמ"ס – כלים ומאגרים.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א. פז שמאות מקרקעין

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.