בלוג

היטל השבחה דייר מוגן

איך שמאי ברמת גן יכול להקטין היטל השבחה בבית עם דייר מוגן

רוצים להקטין היטל השבחה או לבטלו לגמרי? שמאי מקרקעין אשר מתמצא בהיטל השבחה יכול לסייע לך רבות בהשגת המטרה.

דייר מוגן הינו דייר אשר מחזיק הסכם שכירות מוגן.

ההגנה לדייר המוגן הנה מפני פינוי ו/או מהעלאת דמי השכירות החודשיים.

דיירות מוגנת מהווה מכשול לביצוע פרויקטים שונים. כל החלטה בהסכם הדיירות המוגנת טעונה הליכים משפטיים מיוחדים.

מה קורה במכר מגרש עם זכויות בניה רבות שבו מתגורר דייר מוגן?

הרי במכר, כולנו חייבים בתשלום היטל השבחה, נכון? אבל האם קיימת איזו הנחה או התחשבות בקיומו של הדייר המוגן על מנת להקטין את היטל ההשבחה?

על פי החוק, הדייר המוגן מוגן אך ורק בחלק המוגדר בהסכם השכירות.

לדייר המוגן אין חלק בזכויות הבנייה. יחד עם זאת, ניצול המגרש מצריך להגיע להסדר עם הדייר המוגן לעניין פיצוי או דיור חילופי.

איך שמאי מקרקעין ברמת גן מחשב היטל השבחה במגרש עם דייר מוגן?

דוגמה:

קיים מגרש בשטח של 600 מ"ר. על המגרש בנוי בית וותיק בשטח של 120 מ"ר. מצבו של הבית בלוי.

בשנת 1974 אושרה תכנית המתירה בינוי של 30% לקומה בשתי קומות וחדרים בגג עד 40 מ"ר.

בשנת 2022 אושרה תכנית המתירה הקמת בניין מגורים בן 12 יח"ד בשטח של 100 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת + 12 מ"ר ממ"ד.

נתונים כלכליים לתחשיב:

שווי מ"ר מבונה בשנת 2021: 12,000 ₪ למ"ר מבונה בתים וותיקים.

שווי קרקע ליחידת דיור: 900,000 ₪.

מקדם היוון לקרקע: 6%.

דחייה לפינוי דייר מוגן: 3 שנים.

מקדם קומת גג: 50%.

מקדם חצר: 20%.

איך ניתן להקטין היטל השבחה בכפוף לקיומו של הדייר המוגן במידה ובעל המגרש יבקש למכור את הנכס?

שמאי מקרקעין ברמת גן אשר בקיא בתחום היטל ההשבחה יודע כי תכניות אשר אושרו לפני שנת 1975 לא חייבות בהיטל השבחה.

חוק היטל השבחה חל רק משנת 1975.

לפי כך כל זכויות הבנייה אשר אושרו לפני שנת 1975 יהיו פטורות מהיטל השבחה ויהוו "מצב קודם".

תחשיב שווי מצב קודם:

שמאי מקרקעין רמת גן היטל השבחה

להזכירכם, היטל ההשבחה הינו מס בשיעור של 50%.

המס משולם על הפער בין המצב הקודם למצב החדש.

תחשיב שווי מצב חדש:

שווי מצב קודם חיוב היטל השבחה

עכשיו כשהבנו שהפער עומד על כ – 5,230,000 ₪, איך קיומו של הדייר המוגן מסייע לנו להקטין את היטל ההשבחה.

פינוי הדייר המוגן, כאמור מצריכה הליכים משפטיים. טרם השלמת ההליך, לא ניתן לנצל את זכויות הבנייה.

לפיכך, אנו נדחה את המס בשלוש שנים לפי הנתונים שבדוגמה.

להלן תחשיב ששמאי מקרקעין ברמת גן יבצע להקטנת היטל ההשבחה:

שמאי מקרקעין רמת גן דייר מוגן

ללא דחית הליכי פינוי של הדייר המוגן, היטל ההשבחה שהיינו משלמים היה עומד על כ – 2,620,000 ₪.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א. פז שמאות מקרקעין

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.