בלוג

הקניית בעלות

חישוב תשלום לרמ"י בגין הקניית בעלות במגרש עם זכויות בנייה

בביצוע הקניית בעלות במגרשים אשר שטחם עולה על 280 מ"ר, התשלום בגין הקניית הבעלות מתבצע על בסיס השווי המלא של המגרש.

אבל מה קורה כאשר את/ה מבקש/ת לבצע הקניית בעלות במגרש שיש לו זכויות בנייה נוספות?

מה הכוונה:

יש לך מגרש מוחכר בשטח של 1,100 מ"ר. על המגרש מותר להקים בית פרטי חד משפחתי.

קיימת תכנית מאושרת המתירה הקמת בניין משרדים בן 5 קומות בשטח כולל של 3,000 מ"ר.

במצב זה, יהיה עליך לשלם סך של 31% מהפרשי השווי לצורך הקניית הבעלות.

התנאי להקניית הבעלות הינו חוזה חכירה מהוון.

כמו כן, השווי הקודם (לפי החוזה) מוכפל ב – 91% לפי נהלי רשות מקרקעי ישראל.

דוגמה:

קיים מגרש מוחכר בייעוד מגורים בשטח של 1,100 מ"ר.

על פי חוזה החכירה, קיימות זכויות בנייה לבית חד משפחתי עם קיבולת בנייה של 300 מ"ר.

על המגרש קיימת תב"ע המתירה הקמת בניין משרדים בשטח בנוי כולל של 3,000 מ"ר.

שווי מגרש דומה בייעוד מגורים הינו 1,500,000 ₪.

שווי מ"ר מבונה למשרדים: 4,000 ₪ ללא מע"מ.

עלויות פיתוח למגורים: 150,000 ₪.

עלויות פיתוח למשרדים: 550,000 ₪.

תחשיב תשלום בגין הקניית בעלות לרשות מקרקעי ישראל על ידי שמאי מקרקעין:

תחשיב שווי הבית במצבו הנוכחי ללא מע"מ וללא פיתוח:

150,000 (עלויות פיתוח) – 1,500,000 ₪ (שווי מגרש) = 1,350,000 ₪.

1.17 (מע"מ) /1,350,000 = 1,154,000 ₪.

תחשיב שווי במצב חדש:

3,000 (מ"ר לניצול) * 4,000 ₪ (שווי מבונה למ"ר) = 12,000,000 ₪.

בניכוי פיתוח: 11,450,000 ₪.

להלן תחשיב הקניית הבעלות:

במגרשים ששטחם עולה על 1,000 מ"ר התשלום בגין הקניית הבעלות היה 31% מפערי השווי בין המצב הקודם למצב החדש.

מצב קודם: 1,154,000 * 91% = 1,050,000 ₪.

הפער בין המצב הקודם למצב החדש הינו: 10,400,000 ₪. הפרש זה נכפיל ב – 31% ונקבל: 3,220,000 ₪.

תשלום זה הינו מס שישולם לרשות מקרקעי ישראל. לסכום זה יש להוסיף מע"מ ומס רכישה.

מה יהיה שווי המגרש במצבו כיום?

12,000,000 ₪ (שווי שוק) בניכוי תשלום לרמ"י ע"ס 3,220,000 ₪ = 8,780,000 ₪.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א. פז שמאות מקרקעין

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.