בלוג

חוק מיסוי מקרקעין
חוק מיסוי מקרקעין

מהו חוק מיסוי מקרקעין ולמה כל כך חשוב להכיר אותו?

לפני שרוכשים או מוכרים נכס נדל"ן, כדאי להכיר את חוק מיסוי מקרקעין ולהתוודע למיסים, ההיטלים, מועדי התשלום, הטפסים, ההקלות והפטורים האפשריים.

כל מכירה או קנייה של זכות על נכס מקרקעין, אם זו חלקת קרקע, בית, דירה, בניין או כל מבנה אחר, מחויבת במס. זכות על מקרקעין, נחשבת בעלות על הנכס, זכות חכירה עליו לתקופה של למעלה מ-25 שנה, או הרשאה לשימוש בו (שניתן לראות בה בעלות או חכירה).

חוק מיסוי מקרקעין קובע, שמכירת זכות בנכס מקרקעין מחייבת בתשלום מס שבח. רכישת נכס, מחייבת במס רכישה. כדי לרשום עסקה של העברת זכויות בנדל"ן בלשכת רישום המקרקעין, יש להציג אישורים על תשלומי המיסים. פרטים על עסקאות נדל"ן המבוצעות בישראל, מתפרסמים במאגר מידע נדל"ן של רשות המיסים.

מהו חוק מיסוי מקרקעין?

חוק למיסוי מקרקעין נכנס לתוקפו בשנת 1963 ומתעדכן כל הזמן. החוק מהווה את המסגרת לעסקאות נדל"ן בישראל, כולל תנאי העסקה והמיסים הנגבים משני הצדדים. לפני ביצוע עסקת נדל"ן, חשוב להיות מודעים לנושא מיסוי המקרקעין ומומלץ להסתייע בעורך דין מקרקעין מומחה, שיבדוק את היבטי המס, הפטורים האפשריים, מדרגות המס הקיימות ועוד.

בישראל פועלים משרדי מיסוי מקרקעין אזוריים, האחראים על יישום החוק בתחום שיפוטם. מי שמוכר או רוכש דירה, יכול לייצג את עצמו מול משרד מיסוי המקרקעין האזורי, או להסתייע בעורך הדין ושמאי מקרקעין לפי הצורך.

מס רכישה

על פי חוק מיסוי מקרקעין, רכישת נכס נדל"ן מחייבת בתשלום מס רכישה, המחושב על פי שווי הנכס. בנכסים שאינם מיועדים למגורים, שיעור המס יהיה קבוע. בדירת מגורים, הוא יהיה מדורג. במקביל, יש בחוק תקנות המגדירות זכאות לפטור ממס רכישה.

מס רכישה חל, על פי חוק זה, גם על מי שמקבל דירה או נכס נדל"ן אחר, במתנה וללא תמורה, אך רק בשיעור של שליש ממס הרכישה הרגיל. על העברת דירה בין בני זוג, חל פטור מוחלט ממס רכישה.

מס שבח

במכירת נכס, יחול על המוכר על פי חוק מיסוי מקרקעין, מס שבח מקרקעין, על העלייה בשווי הנכס בעת מכירתו. מדובר בסוג של מס רווח הון, המוטל על המוכר רק אם מכר ברווח. במקרה של הפסד, לא יוטל מס כלל. מס השבח נחשב להוצאה מוכרת לניכוי מס.

יש כמה אפשרויות לקבלת פטור ממס שבח, למשל במקרה שהמוכר לא מכר נכס נדל"ני אחר בארבע השנים שקדמו לכך. בשנים 2011-2012, ניתן פטור ממס שבח, גם במכירת שתי דירות נוספות ומעלה וחשוב לברר האם אתם עומדים בקריטריונים.

את הזכות במקרקעין ניתן גם להעביר ללא תמורה לאדם אחר, במסגרת הורשה, הסכם גירושין ועוד. במקרה כזה לא מדובר במכירה ולכן לא חל על בעל הנכס מס שבח. החוק קובע זכאות לפטור, כאשר יורש הנכס הוא בן/ת זוגו של המוריש או צאצא, כולל נכד ובן/ת זוגו של הצאצא.

תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין

משפרי דיור, עלולים להיקלע למצב שבו רכשו דירה חדשה, אך טרם הצליחו למכור את הדירה הקודמת ולכאורה מחזיקים בשתי דירות במקביל.

על פי תיקון 85 לחוק, דירה נוספת לא תחשב כדירה שנייה, אם הדירה החליפית נמכרה בתוך 18 חודשים, אם הדירה השנייה הושכרה לדייר מוגן עד 1997, אם הבעלות היא על פחות משליש מהדירה (כל עוד שתי הדירות לא נמצאות באותו בניין) ואם הדירה השנייה התקבלה בירושה ולמוריש הייתה דירה אחת בעת פטירתו.

הצהרה על מכירת זכות במקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין קובע שהמוכר זכות במקרקעין, ימסור הצהרה ללשכת מיסוי המקרקעין באזור בו נמצא הנכס, בתוך 40 יום מביצוע העסקה.

בהצהרה צריכים להיות מפורטים פרטי הזכות והעסקה, התמורה, התאריך, הניכויים והתוספות לחישוב השבח, סכום המס ואופן חישובו וזכאות לפטור או הקלה במס, אם יש כזאת.

להצהרה יש לצרף שומה עצמית, חוזה מכירה/רכישה, נסח טאבו וכל מסמך אחר הנדרש לעריכת השומה. סכום מס השבח ודרך חישובו, יפורטו בטפסי מיסוי מקרקעין 2990\2990 א', שאותם יש לצרף גם כן לטופס ההצהרה.

חובת ההצהרה חלה גם כשהמוכר או הרוכש מבקש פטור ממס. הצהרה עם נתונים חלקיים לא תתקבל ואיחור במועד ההגשה, יגרור קנס.

מומלץ להתייעץ עם שמאי דירות בנושא או שמאי מקרקעין באזורכם.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א.פז שמאות מקרקעין.

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.