בלוג

שמאי מקרקעין ירושלים רווח יזם התחדשות עירונית

תחשיב רווח מאישור פרויקט התחדשות עירונית על ידי שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין בירושלים נדרש לבצע ניתוח שיעור הרווח בגין אישור פרוייקט התחדשות עירונית.

יזם פנה לשמאי מקרקעין בירושלים לצורך סיוע בבדיקת הרווח שנוצר מאישור פרוייקט התחדשות עירונית.

יזמים רבים מבצעים בדיקות של ייתכנות כלכלית על מנת לקבל מימון ממשקיעים או מבנק מסחרי.

ליזם מגרש בחכירה מהמנהל בשטח של 1,500 מ"ר עם זכויות בנייה של 50% לקומה אחת בייעוד תעשייה.

על המגרש בנוי מבנה תעשייתי בשטח של 750 מ"ר.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים אישרה זכויות בנייה ויעוד חדש לקרקע.

זכויות הבנייה החדשות הינן 400% שטח עיקרי, בייעוד מסחר ומשרדים.

נתוני שוק:

דמי שכירות למ"ר בייעוד תעשייה: 40 ש"ח (מגלם חצר תפעולית).

שיעור היוון מקובל לתעשייה: 8.5%

שיעור היוון מקודל למסחר ומשרדים: 7.5%.

השימוש למסחר מותר בקומת הקרקע בלבד.

עלות בניה למ"ר במבנים וותיקים 2,000 ש"ח.

רווח ייזמי: 18%.

נתון כי מגרשים דומים בייעוד של מסחר ומשרדים נמכרו תמורת 3,000 ש"ח למ"ר מבונה עיקרי.

איך שמאי מקרקעין בירושלים יבצע את חישוב הרווח ליזם מאישור פרוייקט התחדשות עירונית?

היות ומדובר על קרקע בחכירה ממנהל מקרקעי שיראל, יש צורך בביצוע תחשיבי מיסוי מקרקעין.

רשות מקרקעי ישראל גובה תשלומי מס רבים כמו: דמי היוון, דמי הסכמה, דמי היתר , הקניית בעלות ועוד.

כמו כן, על היזם עלול לחול תשלום של היטל השבחה בגין תוספת זכויות הבנייה.

התחשיב למנהל מבוצע באופן הבא:

שווי קודם במקדם של 0.91 מנוכה משווי הקרקע החדש. את ההפרש כופלים ב – 31%.

כל תשלום למנהל מתבצע בתוזפת מעמ"מ ומס רכישה.

על השמאי לנכות את תשלום היטל ההשבחה העומד על 50% משווי זכויות הבנייה.

התשלום חל על ערך הקרקע במועד אישור התכנית עם הצמדה למדד.

אמדן שווי הקרקע במצב קודם, במצב החדש והתשלום לרשות מקרקעי ישראל:

שמאי התחדשות עירונית ירושלים

אמדן היטל השבחה צפוי והרווח ליזם מאישור התכנית להתחדשות עירונית בירושלים:

שמאי מקרקעין ירושלים

על פי החישובים, עולה, כי ליזם רווח של 45% על שווי הקרקע הקודם.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א. פז שמאות מקרקעין

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *