בלוג

פיצוי מגרש מנחלה שמאי נחלות

איך מחשב שמאי נחלות תשלום בגין פיצול מגרש מנחלה

רבים מבעלי הנחלות מבקשים לבצע פיצול מגרש מנחלה.

פיצול המגרש מהנחלה מאפשר לחוכר ליהנות מהכנסה נוספת מהנחלה.

רשות מקרקעי ישראל, בהחלטה מספר 1464 מתירה לחוכר להצטרף להסדר מיוחד עם רמ"י.

יצטרפות להסדר בתנאים תתיר לחוכר לבצע פעולות שונות בנחלה.

אחד הדברים שרמ"י דורשת הינו הסדרת כל הפעילות הלא חוקית בנחלה.

כמו כן, הרשות דורשת כי ישולם לה בדיעבד על כל השימושים הלא חוקיים בנחלה.

מי שמעוניין לפצל מגרש מנחלה, עליו לבדוק האם הוא / היא עומדים בתנאי להצטרפות להסדר.

קיימות שתי שיטות להצטרף להסדר. בתשלום של 3.75% משווי חלקת המגורים או תשלום של 33% משווי חלקת המגורים.

מה ההבדלים בין חלופות ההצטרפות להסדר?

מי שישלם 3.75% משווי חלקת המגורים, ייהנה מההטבות הבאות:

תבוטל הדרישה לרצף בין דורי בהגדלת הבינוי בחלקת המגורים.

הכוונה היא כי החוכר לא יידרש להוכיח כי ההרחבות הינן לבן ממשיך ויחידת ההורים.

הדרישה לבינוי של 160 מ"ר + 160 מ"ר + 55 מ"ר (רצף בין דורי) תבוטל.

החוכר יוכל לשכן בנחלה גם קרוב משפחה.

את היקף הבנייה יכול החוכר לממש בכמה יחידות דיור שיבחר בכפוף לתב"ע תקפה.

החוכר יוכל לפצל מגרש בתשלום של 29.75% משווי המגרש המפוצל.

המגרש המפוצל יכלול זכויות בנייה של 160 מ"ר לפחות.

חלקת המגורים לא תילקח מהחוכר במקרה של שינוי ייעוד (סעיף השבה).

מי שישלם 33% משווי חלקת המגורים, ייהנה מפיצול מגרש ללא תשלום.

כמו כן, יורשה החוכר לשכן בנחלה כל אדם ולא רק את קרובו.

חישוב תשלום עבור פיצול מגרש מנחלה על ידי שמאי נחלות:

נתונה נחלה בשטח של 30 דונם. מתוכם, 2.5 דונם חלקה א' (מגורים).

שווי הנחלה בשלמותה: 8,000,000 ₪.

שווי חלקת המגורים: 6,000,000 ₪.

אמדן שווי מגרש מפוצל בשטח של 500 מ"ר עם זכויות בנייה של 160 מ"ר: 2,500,000 ₪.

החוכר מבקש לפצל מגרש מהנחלה ולהשכירו לקרוב.

התחשיב:

חישוב תשלום פיצול מגרש על ידי שמאי נחלות יתבצע בשני שלבים.

בשלב הראשון נחשב תשלום של 3.75% משווי חלקת המגורים.

בשלב השני נחשב תשלום של 29.75% משווי המגרש המפוצל.

6,000,000 ₪ (שווי חלקת המגורים) * 3.75% = 225,000 ₪.

2,500,000 ₪ (שווי המגרש המפוצל) * 29.75% = 743,750 ₪.

סה"כ התשלום בגין פיצול מגרש מנחלה יעמוד על 968,750 ₪.

ייתכן ועל תשלום זה יחול מע"מ ומס רכישה.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א. פז שמאות מקרקעין

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.