בלוג

שמאי מקרקעין בירושלים

איך שמאי מקרקעין בירושלים מעריך שווי קרקע למוסד ציבור

שמאי מקרקעין בירושלים נדרש לבצע הערכת שווי קרקע למוסד ציבור.

המוסד כולל כיתות לימוד ופנימייה.

להלן חלוקת שטחי הבנייה:

שמאי מקרקעין ירושלים

מבדיקה שערך שמאי מקרקעין בירושלים עולה, כי הייעוד האלטרנטיבי הסחיר הדומה ככל האפשר הינו:

משרדים לכיתות הלימוד ומגורים לפנימייה.

היות ומדובר על מבני ציבור, יש לבצע הפחתות ביחס לשטחי משרדים ומגורים.

להלן טבלת מקדמי ההפחתה:

שמאי מקרקעין בירושלים

מבדיקת השמאי בירושלים עלה:

שווי מ"ר מבונה למגורים  (כולל שטחי שירות) הינו 12,000 ש"ח.

שווי מ"ר מבונה למשרדים (לא כולל שטחי שירות) הינו 5,000 ש"ח.

מה שווי קרקע למוסד ציבור בהתעלם מתקן חניה ומע"מ:

מרכיב שווי הקרקע של הפנימייה:

1,300 מ"ר * 12,000 ש"ח למ"ר * 0.9 * 0.85 (אינטנסיביות השימוש ומקדם סחירות) = 11,934,000 ש"ח.

מרכיב שווי הקרקע של כיתות הלימוד:

830 מ"ר עיקרי בתוספת 220 מ"ר שטחי שירות * 5,000 ש"ח * 0.85 * 0.8 (מקדם סחירות, גמישות ואינטנסיביות השימוש) = 3,570,000 ש"ח.

סה"כ שווי המגרש הינו 15,504,000 ש"ח לפני מע"מ.

הערכת שווי קרקע למבני ציבור יכולה להתבצע למטרות שונות.

בין המטרות הנפוצות הינו שינוי ייעוד במקרקעין.

במקרים רבים הוועדה המקומית משנה יעוד של קרקע סחירה לייעוד ציבורי בדרך של הפקעה.

קרקע בשימוש ציבורי במקרים רבים אינה יעילה, שכן, אינה משמת יותר למטרה סחירה.

לעיתים ניתן להוציא מקרקע בייעוד ציבורי (חום) תועלת כלכלית. יחד עם זאת מקרים אלה נדירים.

על פי הלכת חממי, הפקעה מתבצעת בשני שלבים. שלב שינוי הייעוד ושלב ההפקעה.

בגין כל אלה, ניתן להיעזר בשמאי מקרקעין בירושלים ולתבוע בגין ירידת ערך המקרקעין שהופקעו.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א. פז שמאות מקרקעין

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.