בלוג

היטלה שבחה חלקי במכר

איך שמאי מקרקעין בחולון מחשב היטל השבחה בשלבים

כאשר שמאי מקרקעין בחולון מבצע אמדן השבחה מיוחסת, עליו לחשב את זכויות הבנייה הקיימות בנכס.

דוגמה:

על מגרש של 400 מ"ר קיים בית בשטח של 100 מ"ר.

אושרה תכנית חדשה אשר מתירה בנייה של שלוש קומות בשטח בנוי של 100 מ"ר לקומה.

בדרך כלל, באמדן היטל השבחה כופל השמאי את השווי המבונה למ"ר בכמות המטרים הנוספים שאושרו לבנייה.

במקרים רבים שמאי מקרקעין נוהגים לתת מקדם הפחתה לבניה על מבנה קיים.

אבל מה קורה כאשר בין התכניות שאושרו נמכרו חלק מהמקרקעין?

איך יחושב היטל ההשבחה על החלק שנותר?

היטל השבחה הינו מס המשולם בגין זכויות בנייה שטרם מומשו.

בעלים של מגרש רשאי לנצל רק חלק מזכויות הבנייה ולשלם היטל השבחה חלקי.

במכר משולם היטל ההשבחה המלא או יתרת היטל ההשבחה בגין זכויות בנייה שטרם נוצלו.

הפעם, הכנו דוגמה המשלבת את כל האופציות. גם בוצע בינוי חלקי וגם בוצע מכר חלקי בין התכניות.

מקרה לדוגמה:

בשנת 2015 נרכש מגרש בשטח של 600 מ"ר שעליו היה מבנה מסחרי בשטח של 400 מ"ר.

בשנת 2016 אושרה תכנית המתירה בניה של קומה נוספת. בעל המגרש ניצל רק חצי מזכויות הבנייה ובנה רק חצי קומה.

בשנת 2017 מכר בעל המגרש 25% מבעלותו במגרש לאדם אחר.

בשנת 2022 ביקש בעל המגרש לנצל את מלוא זכויות הבנייה שנותרו במקרקעין.

איך שמאי מקרקעין ברחובות מחשב היטל השבחה מיוחסת ששולם בגין בינוי חלקי ונמכר חלק מהמקרקעין?

נתונים כלכליים:

שווי במצב קודם: 10,000,000 ₪.

שווי מצב חדש: 20,000,000 ₪.

אמדן שווי זכויות הנכס בניצול חלקי של זכויות הבנייה: 18,000,000 ₪.

התחשיב:

השבחה מלאה: 10,000,000 ₪ (הפער בין מצב חדש למצב קודם).

השבחה מיוחסת לחלק שנותר (לאחר מכר של 25%): 75% * 10,000,000 ₪ = 7,500,000 ₪.

יתרת ההשבחה: 7,500,000 ₪ – 10,000,000 ש"ח = 2,500,000 ₪.

יתרת השבחה מיוחסת לחלק שנותר: 75% * 2,500,000 ₪ = 1,875,000 ₪.

היטל השבחה לתשלום: 1,8750,000 ₪ * 50% (שיעור המס) = 937,500 ₪.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א. פז שמאות מקרקעין

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.