בלוג

שמאי פתח תקווה

איך שמאי בפתח תקווה מבצע הערכת שווי חנות

שמאי מקרקעין בפתח תקווה נדרש לבצע הערכת שווי חנות כאשר שוכר שילם דמ"ש מראש.

כאשר דמי השכירות משולמים מראש, הכנסה זו כבר אינה משפיעה על שווי הנכס. שוויו של הנכס קטן היות ואין תזרים מהדמ"ש.

במבנה המסחרי קיימות חמש חנויות.

חנות בשטח של 120 מ"ר המושכרת תמורת 17,000 ש"ח בחודש בתוספת של 3,000 ש"ח דמי ניהול.

חנות בשטח של 120 מ"ר המושכרת תמורת 20,000 ש"ח בחודש כולל דמי ניהול.

מיני חנות בשטח של 70 מ"ר המושכרת תמורת 13,000 ש"ח בחודש בתוספת של 1,000 ש"ח דמי ניהול.

חנות בשטח של 180 מ"ר המושכרת תמורת 29,000 ש"ח בחודש כולל דמי ניהול. דמי השכירות שולמו מראש עד שנת 2024.

חנות בשטח של 150 מ"ר המושכרת תמורת 21,000 ש"ח בחודש בתוספת של 3,000 ש"ח דמי ניהול.

כאשר דמי השכירות משולמים מראש והנכס נמכר לאחר, הקונה לא נהנה מדמי השכירות.

לפיכך, משווי החנויות יש לבצע הפחתה מהוונת של דמי השכירות לתקופת החוזה.

ארבעת החוזים יסתיימו בשנת 2025 ללא אופציה להארכה.

לבעל החנויות יש הוצאות ניהול (תחזוקה, נקיון, ביטוח הנהלת חשבונות ועוד) בסך של 70,000 לשנה.

הבעלים החליט למכור את החנויות על פי התפוסה כיום ולפי ההכנסות החוזיות.

שיעור היוון מקובל בהערכת שווי חנויות דומות בסביבה הינו 7.5%.

המחירים לא כוללים מע"מ.

איך שמאי מבצע הערכת שווי חנות ומה הסכום שהרוכש הסביר יהיה מוכן לשלם על החנויות:

להלן תחשיב שווי הזכויות החוזיות בחנויות ללא התייחסות לעובדה שדמי השכירות שולמו מראש בחנות מספר 4:

שמאי מקרקעין פתח תקווה

בשאלה לא קיימת התייחסות לזכויות בנייה.

במידה והייתה יתרת זכויות בנייה היה על השמאי לחשב שווי מ"ר מבונה ולהוסיף שווי זה למחיר החנויות.

על פי התחשיב מעלה לא נלקחה בחשבון העובדה שחנות מספר ארבע שילמה דמי שכירות מראש.

הכסף הזה כבר נמצא בידי המוכר ואינו מועבר לקונה.

לפיכך, הקונה יגלם עובדה זאת במחיר הרכישה של החנויות.

את שווי חנות מספר ארבע העומד על 4,640,000 ש"ח יש להוון "אחורה" בשיעור ההיוון המקובל.

דחייה זו תגלם את העובדה ששולמו דמי שכירות מראש.

להלן שווי החנויות בפתח תקווה בהתחשב בתשלום דמי השכירות מראש:

שמאי מקרקעין פתח תקווה הערכת שווי חנות

 

שווי החנות מגלם את אי קבלת דמי השכירות ששולמו מראש לשלוש השנים הקרובות.

כמו כן, שווי החנות מגלם את אי גביית גדמי הניהול לשלוש השנים הבאות אשר שולמו מראש.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א. פז שמאות מקרקעין

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.