בלוג

שמאי מקרקעין ירושה

מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין לצורך חלוקת ירושה?

בוחרים שמאי מקרקעין לצורך חלוקת ירושה או עזבון? ירשתם דירה, בית או כל נכס אחר עם יתר בני המשפחה?

יורשים רבים מתירים אחריהם נכסי מקרקעין אשר עתידים להתחלק בין בני המשפחה היורשים.

מכאן, עולה השאלה, איך ניתן לחלק את הנכסים שהורשו בצורה מדויקת התואמת את הצוואה או את רצונו של המוריש.

לדוגמה: מוריש הוריש שלושה נכסים: דירה משרד ובית פרטי.

לכל נכס קיימים נתונים ייחודיים הן לעניין השווי והן לעניין החבות במס.

מה המיסוי הנפוץ ששמאי מקרקעין נדרש לבדוק בחלוקת ירושה או עזבון:

מס שבח: מתייחס אך ורק לעליית שווי המקרקעין, בין מחיר הרכישה הממודד לבין מחיר המכירה בפועל. המס אינו מתייחס לזכויות בנייה נוספות אשר כבר מגולמות בשווי המכירה.

היטל השבחה: מתייחס אך ורק לשווי זכויות הבנייה שאושרו בתכניות בניין עיר על פי השווי למטר קרקע הממודד ביום אישור התכנית (המס חל משנת 1975).

המס אינו מתייחס לשווי הרכישה והמכירה של המקרקעין.

שמאי מקרקעין ויורשים רבים לא נותנים משקל לחבות במס החלה על הנכסים שהורשו.

נכסי מגורים – דירות:

על הדירה ייתכן וחל מיסוי מוטב. המחוקק רואה בנכסי מגורים נכס בסיסי ומקנה הטבות מס שונות בביצוע עסקה. למשל, קיים פטור מהיטל השבחה עד 140 מטר, חישוב מס שבח ליניארי מוטב ועוד.

חשוב! להבין כי בתחשיב החיוב במס שבח, המחוקק קבע כי אנו מסתכלים על מצבו של המוריש ובודקים את זכאותו לקבל הטבות במס שבח אילו הוא זה שמוכר את הנכס.

למשל, ירשתם דירה, הדירה שירשתם הינה דירתכם היחידה. לכאורה, במכר אותה הדירה, הנכם זכאים לפטור ממס שבח, היות וזו דירתכם היחידה – לא כך הדבר!

במידה והמוריש היה בעלים של יותר מדירה אחת, במידה והיה מוכר את הדירה, לא היה זכאי לפטור ממס שבח, ולכן, כאשר תמכרו דירה שירשתם מאדם שאינו היה זכאי לפטור ממס אילו היה מוכר את הדירה, אינכם זכאים לפטור. הפטור לדירה יחידה מזכה ניתן עד לתקרה אשר משתנה מעת לעת.

שמאי מקרקעין מקצועי יכול לאמוד את המס הצפוי ובכך לסייע לחלוקת הירושה.

נכסי מגורים – בית פרטי:

בדרך כלל, בבתים פרטיים קיימות זכויות בנייה נוספות. מלבד מס השבח, ייתכן ויקום חיוב בהיטל השבחה. ביום שבו תרצו למכור את הבית שירשתם.

הוועדה המקומית תציג בפניכם דרישת תשלום עבור היטל ההשבחה שחל על זכויות הבנייה שטרם נוצלו. לכתבה על זכויות בנייה – כנסו.

איזה מס לרשות מקרקעי ישראל שמאי מקרקעין נדרש לבדוק בחלוקת ירושה?

בקרקע שבה אתם חוכרים מרשות מקרקעי ישראל, חל מס נוסף בגין העברת או רכישת הזכויות בקרקע.

במידה וגודל המגרש עולה על 280 מטר, ייתכן ותדרשו לשלם דמי הסכמה או דמי רכישה לרשות מקרקעי ישראל לצורך העברת הזכויות כאשר תרצו למכור את הבית שירשתם.

שמאי מקרקעין הבקיא בנהלי רשות מקרקעי ישראל ידע לחשב את המס הצפוי ואף לייעץ לכם על הדרך הכדאית ביותר לביצוע העסקה.

קיימים מקרים בהם דמי הסכמה נמוכים יותר מדמי הרכישה על פי הרפורמה של רשות מקרקעי ישראל.

שמאי מקרקעין מקצועי ידע לאמוד את החיוב הצפוי ובכך לסייע לחלוקת הירושה.

נכסים עיסקיים – משרד או חנות:

המשרד הינו נכס עסקי. בנכסים עסקיים אין הטבות לעניין מס שבח. מוכר משרד שהורש ישלם מס שבח מלא בגין נכסים עסקיים.

בשורה התחתונה, איך המס משפיע על התמורה והחלוקה שאתם עתידים לבצע ביניכם?

דוגמה:

תחישב מיסוי מקרקעין

*מס השבח מתקזז עם היטל ההשבחה.

בדוגמה זו, אנו רואים ששווי הבית הפרטי גבוה יותר, יחד עם זאת, לאחר תשלומי המסים, הבית הפרטי משאיר סכום נמוך יותר מהדירה.

ירשתם נכסי מקרקעין? מחובתכם לפנות לשמאי מקרקעין מקצועי הבקיא בכל תחומי המס, כגון: היטל השבחה, מס שבח, מיסוי רשות מקרקעי ישראל ועוד.

יורשים רבים לא מבצעים את החישוב הנדרש ואף שמאי מקרקעין שונים אינם מאירים את פניהם של היורשים לעניין המיסוי הצפוי.

ביום שהיורש יבקש לבצע עסקה במקרקעין, יגלה כי הנכס אותו קיבל במסגרת חלוקת הירושה משאיר לו הרבה פחות ממה שציפה.

מקרים מצערים אלה, גורמים לעוגמת נפש רבה ואף בחלק מהמקרים מעוררים וויכוחים בין היורשים.

קישור לאתר משרד המשפטים להגשת בקשה להורשה.  

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א.פז שמאות מקרקעין.

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.