בלוג

מהי מועצת שמאי מקרקעין ומה תפקידה?

את שמאי המקרקעין כולנו מכירים, לפחות אם ביצענו עסקת נדל"ן, אבל מהי מועצת שמאי מקרקעין, לשם מה נוסד הגוף הזה ומהן סמכויותיו? כל התשובות בהמשך!

שמאי מקרקעין הוא ללא ספק דמות מפתח בעולם הנדל"ן. כמי שמוסמך בכדי הערכת שווי בית פרטי, קרקעות למגורים, למסחר, להשקעה ועוד, שירותיו של השמאי הכרחיים לביצוע קשת רחבה של עסקאות.

שמאי מקרקעין מוסמך, הוא בעל תואר ראשון ובוגר לימודי שמאות מקרקעין. ההכשרה של שמאי מקרקעין, כוללת מגוון רחב של נושאים כמו חשבונאות ויסודות מימון, כלכלה, דינים, הנדסת בניין, מיסוי מקרקעין, יסודות תכנון עירוני ודיני תכנון עירוני.

לאחר הלימודים, אם עמד בבחינות מועצת שמאי המקרקעין, עבר תקופת התמחות ונרשם בהצלחה בפנקס שמאי המקרקעין, יקבל המועמד רישיון לעסוק בתחום.

מהי מועצת שמאי מקרקעין?

הגוף האחראי על ענף שמאות המקרקעין בישראל, מכוח חוק שמאי המקרקעין, הוא מועצת שמאי המקרקעין. למועצה סמכויות רבות ובין השאר, היא עורכת את בחינות ההסמכה לשמאים, מפקחת על המתמחים במקצוע ומנהלת את רישומם בפנקס שמאי המקרקעין.

מועצת שמאי מקרקעין הוקמה בשנת 1962 ביוזמת שר המשפטים דאז, דב יוסף. בשנת 1965 ניסחה המועצה את כללי האתיקה למקצוע שמאות המקרקעין. הכללים הפכו לתקנות מחייבות שנה אחר כך, בידי שר המשפטים הבא, יעקב שמשון שפירא. בשנת 1977 נחקק חוק  שמאי המקרקעין, המסדיר את הענף בישראל, בצורה רשמית.

המועצה, שיושב הראש שלה נבחר על ידי שר המשפטים, כוללת תשעה חברים, בהם השמאי הממשלתי הראשי, לצד נציגים של משרד המשפטים ומשרד האוצר. חוק שמאי המקרקעין, מחייב שבמועצה יישבו גם נציג ציבור וחבר סגל אקדמי.

במסגרת המועצה פועלות גם ועדות מקצועיות, כמו הוועדה לתקינה שמאית, ועדת התלונות, ועדות פיקוח על הבחינות וועדות ערר על הבחינות, ועדת התמחות, ועדת סילבוס וועדת אקדמיזציה.

בסמכותה של מועצת שמאי מקרקעין, גם לאכוף תקנים מקצועיים ותקנות אתיקה, על העוסקים במקצוע. במסגרת תפקידיה, עוסקת המועצה בטיפול בתלונות של לקוחות על עבירות אתיקה נגד שמאים רשומים. בסמכותה המועצה לבצע ענישה, כולל סילוק של שמאי מהפנקס.

תפקידיה של מועצת שמאי מקרקעין

תפקידיה של מועצת שמאי המקרקעין הם כאמור לא מעטים. היא אחראית על ביצוע בחינות ההסמכה של שמאי מקרקעין, ניהול פנקסי שמאי מקרקעין, רישום המתמחים, פיקוח ובקרה על הליכי התמחות של שמאי מקרקעין וטיפול בתלונות של לקוחות כנגד שמאים.

  • עריכת בחינות למועמדים – מועצה שמאי המקרקעין, מקיימת עשר בחינות רישוי למי שמעוניינים לשמש כשמאי מקרקעין. בחינות הרישוי נחלקות לשלושה שלבים. שלב הבחינות המוקדמות, הכולל שש בחינות ושלב הבחינות הסופיות, הנחלק לשניים. החלק הראשון כולל שלוש בחינות והחלק השני, בחינה אחת. הבחינות מתקיימות בשני מועדים בכל שנה.

בנוסף על כך, המועצה מטפלת בעררים של המועמדים, המוגשים לגבי ציוני הבחינות. פטורים משלב הבחינות המוקדמות, יכול להינתן על סמך לימודים קודמים.

  • פיקוח על ההתמחות – המועצה מפקחת בנוסף, על הליך ההתמחות של שמאי המקרקעין לעתיד, כדי לוודא שיזכו בהכשרה המקצועית הנדרשת. בין השאר, יש כוונה לקיים בדיקות פתע למתמחים, לבחינת התועלת שהם מפיקים מההליך.
  • ייזום הצעות חוק – מועצת שמאי מקרקעין עוסקת במקביל גם בדיון ובטיפול בסוגיות משפטיות וחוקיות הנוגעות לתחום שמאות המקרקעין בישראל. בין השאר, המועצה פועלת לייזום וליווי של הצעות חוק ותקנות, שמוביל משרד המשפטים בנושא.
  • טיפול בתלונות נגד שמאי מקרקעין – תפקיד חשוב נוסף של המועצה, הוא טיפול בתלונות המוגשות על ידי לקוחות נגד שמאי מקרקעין, בעקבות ליקויים בעבודתם או בהתנהגותם. במועצה פועל תובע משמעתי, החוקר את התלונות. כאשר התלונה נמצאת על ידיו כמוצדקת, הוא מגיש קובלנה משמעתית נגד השמאי עליו הוגשה התלונה, לוועדת המשמעת של המועצה.

לא כל התלונות, יש לציין, מתבררות כמוצדקות. מתוך 108 תלונות שהוגשו למועצת שמאי המקרקעין בין השנים 2012–2017, ראה התובע המשמעתי צורך להגיש קובלנות, ב-13 מקרים בלבד.

שבעה שמאי מקרקעין הועמדו לדין באותן שנים וחמישה מהם הורשעו. מתוך המורשעים, על אחד הוטל קנס, אחר נענש בהתליית רישיון לחצי שנה והאחרים ננזפו וקיבלו עונשים על תנאי. על החלטותיו של התובע המשמעתי של המועצה שלא להעמיד לדין שמאים בעקבות תלונות שהוגשו בתקופה זו, הוגשו 21 עררים, שנדחו על ידי המועצה.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א.פז שמאות מקרקעין.

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.