בלוג

היטל השבחה חלקי בפיצול דירה

חישוב היטל השבחה לצורך פיצול דירה ע"י שמאי מקרקעין בבת ים

על פי תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה הותר פיצול דירה (יחידת דיור) מבית קיים.

התיקון קבע תנאים לביצוע הפיצול ואף נקבע היטל השבחה מופחת.

להלן חלק מתנאי התיקון החוק:

הבנייה תהיה בנייה צמודת קרקע.

שטח הדירה המתפצלת (במצב קודם) הינו לפחות 120 מ"ר.

יחידת הדיור שתתפצל תהיה בשטח שלא יפחת מ – 45 מ"ר.

התכנית החלה על המגרש אושרה לפני יום 1.1.2011.

לא אושרו התנגדויות אשר מונעות את הפיצול.

נקבע היטל השבחה מופחת בשיעור של 34% במקום החיוב הרגיל העומד על 50%.

איך שמאי מקרקעין בבת ים מחשב היטל השבחה חלקי במקרה של פיצול דירה מבית קיים:

כאמור, התיקון אושר בשנת 2017. אבל זה לא אומר שאת היתר הבניה הוציאו בשנת אישור התיקון.

לפיכך, יש לפצל את מועדי החיוב בין אישור התכנית לבין מתן ההיתר.

דוגמה:

שמאי מקרקעין בבת ים התבקש לחשב את היתל ההשבחה אשר ישולם במועד מתן היתר הבניה לפיצול דירה.

שווי מ"ר מבונה בסביבה: 15,000 ₪.

מקדם תועלת ליחידה המפוצלת: 1.4.

עלויות בניה והשקעה בדירה המפוצלת: 50,000 ₪.

שטח הדירה המפוצלת: 50 מ"ר.

להלן תחשיב היטל ההשבחה במועד קבלת היתר הבניה לפיצול דירה.

שטח הדירה 50 מ"ר * 0.4 (מקדם התועלת העודפת) * 15,000 ₪ = 300,000 ₪.

בניכוי הוצאות התאמה: 250,000 ₪.

250,000 ₪ * 34% (היטל השבחה מופחת) = 85,000 ₪.

כפי שציינו בדוגמה, היתר הבניה לא מבוקש בשנת 2017 (יום אישור התיקון לחוק).

לכן, נפצל את היטל ההשבחה רעיונית בין מועד אישור התיקון לחוק לבין מועד הבקשה להיתר.

לצורך הדוגמה, נפצל את החבות בהיטל ההשבחה חצי חצי בין המועדים.

בהנחה שחיוב היטל ההשבחה יתפצל בין המועדים (תיקון החוק והוצאת היתר הבנייה), יחול תשלום של 50% מהיטל ההשבחה בכל מועד.

היטל ההשבחה יעמוד על 42,500 ₪ במועד הוצאת היתר הבנייה בבקשה לפיצול הדירה.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א. פז שמאות מקרקעין

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.