בלוג

פארק אור יהודה שמאי מקרקעין

מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין באור יהודה?

בחירת שמאי מקרקעין באור יהודה צריכה להיעשות בצורה זהירה מאוד.

לאחרונה, ערכי שווי נכסי המקרקעין באור יהודה עלו מאוד. עקב כך, כל טעות שנעשה בעסקת מקרקעין תעלה לנו יותר.

במאמר זה, נדבר על התפתחות אור יהודה וממה צריך להיזהר כאשר עושים עסקה במקרקעין.

אור יהודה אינה עיר חדשה. בשנת 1949 התיישבו בעיר יוצאי לוב וטורקיה. אור יהודה הוכרה כיישוב בשנת 1955. בעיר קיימות תכניות בניין עיר וותיקות מאוד. לכן, יש לבחון מה תהיה החבות במס בכל עסקה שתבצעו.

מיקומה של אור יהודה, צפונית לנתב"ג ודרומית לקרית אונו ורמת גן משפיע רבות על ערכי המקרקעין בעיר. בשנים בין 2020 לבין 2022 עלו מחירי הדירות באור יהודה בכ – 15%.

בשנים האחרונות באור יהודה אושרו כמה פרויקטים חשובים מאוד. שמאי מקרקעין באור יהודה נדרש להכיר כל פרויקט ולנתח הבדלי השווי בין הפרויקטים.

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין באור יהודה על תכנית "תל השומר":

בשנת 2015 אושרה תכנית מספר תמ"ל/1001 לתל השומר.

גבולות התכנית נושקים בחלקה הצפוני של אור יהודה, מעבר לכביש 461. לתכנית צפויה להיות השפעה רבה על העיר.

שמאי מקרקעין באור יהודה אשר מבצע הערכת שווי לבית פרטי, דירה, חנות או משרד, צריך לבחון את הוראות התכנית ולבדוק שהתכנית לא פוגעת במקרקעין גובלים.

קיימות תכניות אשר יכולות לפגוע בנכס שלכם ולגרום לירידת ערך.

לדוגמה: הקמת בית ספר, הקמת מרכז מסחרי, שינוי בייעודי קרקע ועוד. כל אלה יכולים לגרום לירידת ערך שווי הנכס שלכם.

בפני לשמאי מקרקעין באור יהודה, יש לבחון אפשרות לקבלת פיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

מטרות התכנית:

בין מטרות התכנית, יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מכורים חדש הכולל 9,500 יחידות דיור. כ – 440 אלף מ"ר שטחי תעסוקה, מסחר וכן מוסדות ציבור.

התכנית מחלקת את העיר לכמה ייעודים שימוש.

להלן חלק מתרשים ייעודי הקרקע מתוך מסמכי התכנית:

שמאי דירות אור יהודה

על פי הוראות התכנית, תא שטח המסומן במספר 118, בייעוד מגורים ג', יקבל 11,379 מ"ר שטח עיקרי ו – 3,587 מ"ר שטחי שירות.

אחוזי הבניה הכוללים הינם 258% אשר מתחלקים בין 109 יח"ד.

התכנית משנה את צפיפות הבנייה וקובעת צפיפות בניה של 17.7 יח"ד לדונם. יש לציין כי במגרשים אחרים הצפיפות מגיע גם ל – 38 יח"ד לדונם.

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין באור יהודה על תכנית "פרדס בחסכון":

בשנת 2015 אושרה תכנית מספר תמ"ל/1005, "פרדס בחסכון".

מיקומה של התכנית הינו צפונית לכביש 461 בשכונת בית הפארק, צפונית לשכונת נווה סביון. התכנית מוגדר כתכנית מועדפת לדיור.

בין מטרות התכנית, פיתוח עירוני חדש לאורך כביש 461, בשימוש עיקרי למגורים בהיקף של 2,350 יח"ד במסגרת תכנית מפורטת.

הקצאת שטחים לצורכי ציבור בהיקף הנדרש לשכונה וסביבתה על פי צרכי עיריית אור יהודה.

שמירת ערכי הטבע ועצים בוגרים הקיימים בשטח ושילובם בשטחים הציבוריים הפתוחים של השכונה.

תכנון המרחב הציבורי, רחובות, ככרות ושטחים ציבוריים פתוחים, השימוש בהם ועיצובם העירוני.

פיתוח מערך התנועה והתחבורה לרבות תחבורה ציבורית, חניה לכלי רכב, צירים ושבילים להולכי רגל ושבילי אופניים.

להלן חלק מתרשים התכנית:

שמאי נדלן

התכנית מחלקת את המתחם למספר תאי שטח. שמאי מקרקעין באור יהודה נדרש לנתח כל תא שטח ולהסיק ממנו את זכויות הבנייה המותרות לבינוי.

על פי תכנית הבינוי, יקומו בנייני מגורים בני 10 קומות עם 3 מפלסים תת קרקעיים.

להלן חלק מתכנית הבינוי:

שמאי דירות

לדוגמה, בתא שטח 110 המוגדר בייעוד מגורים ד', הותר:

בינוי עיקרי יעמוד על 9,540 מ"ר על מגרש של 2,945 מ"ר. התכסית המותרת הינה 50% וזכויות הבנייה יעמדו על 586%. הצפיפות נותרת גבוה ועומדת על 29 יח"ד לדונם.

התכנית חלה על קרקע חקלאית אשר שינתה את ייעודה. במידה ויש לכם קרקע חקלאית אשר עתידה לשנות את ייעודה הנכם צפויים לשלם היטל השבחה.

שמאי היטל השבחה באור יהודה צריך לבחון את דרישת התשלום ולאתר טענות להקטנת התשלום או ביטולו.

היטל השבחה הינו מס אשר משולם עבור זכויות בנייה אשר אושרו בזמן שהחזקתם בנכס וטרם ניצלתם.

דוגמה:

בשנת 2009 רכשתם מגרש עם בית פרטי של 150 מ"ר אשר ניצל את כל זכויות הבנייה.

בשנת 2015 אושרה תכנית אשר מתירה תוספת של 50 מ"ר נוספים. לא בניתם והחלטתם למכור את הבית עם זכויות הבנייה.

בהנחה כי מ"ר מבונה עלה בשנת 2015 10,000 ₪, במכירה תשלמו עבור זכויות בנייה אלה כ – 250,000 ₪ היטל השבחה (50% מההשבחה).

מה צריך לדעת שמאי דירות באור יהודה על תכנית "שכונת פארק איילון":

תכנית מספר תמ"ל/1046 אושרה בשנת 2018, "שכונת פארק איילון".

מטרות התכנית הן: קביעת מסגרת תכנונית לתוספת שימושים עירוניים בדרום ובמערב העיר אור יהודה, בשטח של כ- 1800 דונם, בהם דירות מגורים, שטחי מסחר ותעסוקה ופיתוח פארק עירוני לפנאי ונופש לאורך נחל איילון המשמש בחלקו מתקן ויסות א/2 למי הנחל, והכל – תוך חיזוק קשרים תפקודיים בין חלקי העיר הבנויים, והשלמת שימושים ציבוריים חסרים.

התכנית מגדירה שימושים בייעוד מגורים, מסחר, דרך, מבני ציבור ועוד.

להלן חלק מתרשים התכנית מתוך מסמכי התכנית:

שמאי נדל"ן

לדברי שמאי דירות, בין מטרות התכנית, להגדיר שימושי קרקע בייעודים מסחר שטחי ציבור ומגורים.

התכנית מתירה הקמה של כ – 100,000 מ"ר בייעודי מגורים (ג' ו – ד'). בנוסף, התכנית מקנה כ – 280,000 מ"ר בייעוד תעסוקה ומסחר. שימושי מסחר ותעסוקה מגלמים גם חנויות ומשרדים.

בהערכת שווי נכסים מסחריים, שמאי מקרקעין משרדים וחנויות צריכים להשתמש בגישת היוון ההכנסות. גישת היוון ההכנסות הינה הגישה המתאימה היותר להערכת שווי משרד או הערכת שווי חנות.

בייעוד בינוי למגורים ג' נקבע כי 20% מיח"ד יהיו דירות קטנות.

בתקופה האחרונה, ניתן לזהות בתכניות בניין עיר רבות דרישה לבניית דירות קטנות. קביעת שיעור דירות קטנות מאפשר גם לזוגות צעירים לרכוש דירה המתאימה לצרכיהם.

אחת ממטרות מוסדות התכנון הינה להנגיש דירות מגורים לזוגות צעירים. היות וקבלנים רבים מעדים לבנות דירות ארבעה וחמישה חדרים, הוכנסה הדרישה לדירות קטנות כבר במסמכי התכנית.

לדברי שמאי מקרקעין באור יהודה, התכנית עתידה לשנות את פני העיר ולהפשיר קרקע חקלאית רבה בחלקה הדרומי של אור יהודה.

להלן חלק מטבלת זכויות הבנייה מתוך מסמכי התכנית:

שמאי דייר מוגן

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין באור יהודה על תכנית "פינוי בינוי – כלנית":

תכנית תמ"ל/2005 הינה תכנית מועדפת לדיור.

מטרות התכנית הן:

תכנית הכלנית אור יהודה, הינה תכנית להתחדשות עירונית באמצעות פינוי בינוי.

התכנית ממוקמת בגבולה הצפוני של אור יהודה בין הרחובות שדרת העצמאות ממערב, רח' האיריס מצפון וממזרח ורח' הכלנית מדרום, שטח התכנית כ-5.15 דונם.

התכנית, מציעה פינוי והריסת 9 מבני מגורים טוריים שנבנו כשיכונים בשנות ה- 60 הכוללים 114 יחידות דיור קיימות במצב פיזי ירוד.

זאת, לטובת בניית 656 יחידות דיור ב- 8 מבני מגורים חדשים בגובה של ק+16 +גג.

כמו כן מציעה התכנית הקצאת שטחים למבני ציבור, הרחבת דרכים וארגון השטחים הפתוחים במרחב.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי.

להלן חלק מתרשים התכנית:

שמאי דירות

התכנית מבוססת על העקרונות התכנוניים הבאים:  יצירת רצף שטחים ירוקים פנימיים המחזקים את נגישות ומעבר הולכי הרגל וזיקות הנאה בצירי האורך. הקצאת מגרש ייעודי לשב"צ בשטח של כ- 1 דונם.

יצירת חזית מסחרית עם כיכר עירונית לכיוון רחוב העצמאות.

התכנית מתחלק את תחום התכנית למתחמי תכנון. בין היתר, מתחם תכנון "מגורים ד'".

להלן הוראות בניה למתחם תכנון "מגורים ד'":

 • גובה קומת הקרקע לא יפחת מ – 50.3 מ'.
 • יובטח כי היה ויינתן אישור רת"א לתוספת גובה העולה על 92 מ' מעל פני הים, תנוצל תוספת הגובה לטובת שיפור הבינוי.
 • מרווחים בין הבניינים יהיו כמפורט בנספח הבינוי של תכנית זו.
 • תותר הבלטת מרפסות עד 6.1 מ' מעבר לקווי הבניין.
 • מס' המבנים לא יפחת מהמוצג בנספח הבינוי.
 • קו בניין למרתפים תת קרקעיים יהיה קו בניין 0.
 • הגגות יהיו שטוחים, לא יותר שימוש בגגות רעפים או משופעים.
 • פיתוח השטחים הפתוחים בין המבנים יבוצע בהתאם לעקרונות הנספח הנופי ויכלול ריהוט רחוב ומתקנים היוצרים מקומות מפגש ושהייה ויאפשר הקמת סוכות.
 • לפחות 20% מכלל יח"ד כלולות בבקשה להיתר יהיו יחידות דיור קטנות.

להלן חלק מטבלת זכויות הבנייה מתוך מסמכי התכנית:

שמאי מקרקעין

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין באור יהודה על תכנית "מתחם סביון":

תכנית תמ"ל/2009 הינה תכנית מועדפת לדיור המגדירה הוראות פינוי בינוי למתחם סביון.

כאשר שמאי פינוי בינוי או תמ"א 38 מתבקש לבצע אומדן כדאיות כלכלית, עליו לנתח את כל זכויות הבנייה מכח כל מכלול תכניות הבניין עיר.

לאחר ניתוחה של כל תכנית ותכנית, השמאי יצור "סל זכויות בניה" שאותו יכפיל בשווי מ"ר מבונה.

מטרות התכנית הן:

מתחם סביון הינו מתחם להתחדשות עירונית הממוקם בצפון אור יהודה. המתחם ממוקם בסמוך לציר 461, גובל ברחוב העצמאות ממזרח, רחוב יקותיאל אדם מדרום ומתחם ביה"ס פארקוב ממערב.

התכנית מציעה פינוי בניינים קיימים הכוללים 184 יח"ד. במקומם ייבנו 808 יח"ד ב- 8 מבני מגורים בני 18-17 קומות, בשילוב מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ומסחר.

התכנית מציעה דופן בינוי לאורך רחוב העצמאות הכוללת חזית מסחרית וקומת הקרקע, וחזית לרחוב אדם יקותיאל. התכנית מאשרת הרחבת זכות הדרך ברחוב זה והוספת שביל אופניים. כמו כן, התכנית יוצרת מגרש למבנה ציבור בסמיכות למתחם שטחי הציבור הקיים. בסמוך לרצועת השצ"פ העירונית מצפון, לאורך כביש 461. התכנית מציעה שטח ציבורי פתוח בסמוך למבנה הציבור המוצע, שמצטרף לשטח הרצועה הקיימת מצפון ומאפשר מקום שהייה נרחב. התכנית מייצרת מעבר רציף ונוח מכיוון תחנת הרכבת המתוכננת על ציר 461 מצפון למתחם, דרך השצ"פ ורחוב הסביון המורחב אל המתחם ולתוך העיר. על פי התכנית, יתווספו שטחים למתחם הקיים למבני ציבור לטובת צרכים עירוניים עתידיים.

להלן חלק מתרשים התכנית מתוך מסמכי התכנית:

שמאי נדלן

שמאי מקרקעין באוריהודה אשר מתבקש לבצע הערכת שווי של בניין בתחום התכנית נדרש במקרים מסויימים לבצע הערכת דירה מהוונת.

דוגמה לביצוע הערכת שווי דירה מהוונת:

נתון בניין המצוי בפרוייקט התחדשות עירונית. בבניין 24 יח"ד. פניתם לשמאי נדל"ן באור יהודה על מנת להעריך שווי דירה בבניין.

הדירה הוותיקה הינה בשטח של 55 מ"ר ובה 2.5 חדרים. שווי של דירה כזאת בסביבה בהנתק הפוטנציאל התכנוני הינו 1,200,000 ₪.

תכנית היזם:

 • כל דייר בדירה קיימת יקבל דירה חדשה של 3 חדרים בתוספת מרפסת שמש ומחסן.
 • משך בניה 30 חודשים.
 • ריבית אלטרנטיבית במשק 6%.
 • שווי דירה בנויה חדשה הינו 2,600,000 ₪.

איך שמאי נדל"ן באור יהודה יבצע את ההערכה בצורה נכונה?

קיימות כמה שיטות כלכליות לגשת לעניין השווי של הדירה הוותיקה. שיטת ההיוון הינה שיטה אשר בעצם מגלמת את תקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה החדשה.

תחשיב לדוגמה:

שווי דירה חדשה                  : 2,600,000 ₪.

מקדם דחייה לסיום בניה       : 0.86

מקדם לבלתי מתוכנן            : 0.95

שווי הדירה הוותיקה            : 2,120,000 ₪.

יוצא, שהדחייה וגורם הסיכון התפעולי של היזם, טרם סיום הבנייה הינו 480,000 ₪.

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין גירושין / פירוק שיתוף על חלוקת נכס עם זכויות בניה נוספות:

אחוז משקי הבית המתגרשים בישראל עומד על כ – 28% מסך הנשואים.

לעיתים, ההחלטה להתגרש הינה סופית, וזאת לאחר שכבר ניסינו טיפול זוגי, ניתנו הזדמנויות ועוד.

בנימה אישית – כאחד שלוקח פרידות קשה מאוד – "כשדלת אחת נסגרת דלת אחרת נפתחת".

אז החלטנו לחלק את כל הרכוש, רבנו על החתול ועכשיו צריך לחלק את הבית. מומלץ להסתייע כמובן בשמאי מקרקעין מאור יהודה.

במידה ומדובר בדירה יחידה שתמורתה אינה מושפעת מזכויות בנייה נוספות, יש לבצע הערכת שווי על ידי שמאי מקרקעין גירושין / פירוק שיתוף מוסמך, למכור את הדירה ולחלק את הכסף.

אבל, מה קורה כאשר נכנס לתמונה עניין מיסוי המקרקעין?

כאשר נכנסת המדינה לעסקה (מיסוי מקרקעין), יש לנהל את העסקה נכון על מנת שאף צד לא ייפגע.

דוגמה:

על מגרש של 400 מ"ר קיים בית בשטח בנוי של 200 מ"ר. לבית יש זכויות בנייה לבניית קומה נוספת בשטח של 100 מ"ר.

הגבר רוצה לרכוש את הבית מהאשה.

שוויו של מ"ר מבונה הינו 10,000 ₪. לפיכך, שווין של זכויות הבנייה הינו 1,000,000 ₪. סכום לא מבוטל שרשות המסים לא תמהר לוותר עליו.

רשות המסים תטען כי שווי הבית הינו הרכיב הסוציאלי ויקבל את כל הפטורים על פי חוק (חישוב ליניארי או פטור ממס שבח).

בנוסף, רשות המסים תטען כי שווי זכויות הבנייה הינו רכיב עסקי ובגינו יש לשלם מס שבח מלא.

למה כל זה חשוב לנו בשמאות גירושין או בפירוק שיתוף מקרקעין?

שמאי מקרקעין באור יהודה מספקים בין היתר אומדני מס. נניח שבמסגרת חלוקת הבית ביצע שמאי מקרקעין באור יהודה אמדן מס והגיע לתשלום של 500,000 ₪. 250,000 ₪ כל צד.

נניח והאישה הסכימה לתשלום זה וקיזזה את תמורתה. במועד בו הגבר ימכור את הבית לצד ג' יקבל דרישת תשלום למס שבח.

לאחר עררים, שילם הגבר 90,000 ₪ בלבד לרשות המסים במקום 500,000 ₪.

זאת אומרת, שאם האישה הייתה פונה מטעמה לשמאי מקרקעין שייצג אותה בלבד, הייתה חוסכת כ – 200,000 ₪.

יש לוודא מול השמאי שאת שירותיו תרצו לשכור כי השמאי הינו שמאי מקרקעין בית משפט וכי לו נסיון רב.

אל תשכחו, עסקה במקרקעין יכולה להסתיר בעיות שונות ומשונות שפתירתן תעלה כסף רב.

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין על הערכת שווי כאשר קיים דייר מוגן:

ראשית יש לדעת כמה דברים עיקריים. לדייר המוגן זכויות רק בחלק המוגן ואין לו חלק בזכויות בנייה.

קיימות שתי שיטות לפנות את הדייר המוגן. תשלום מלוא דמי המפתח – פינוי על ידי הבעלים. העברת השכירות המוגנת לדייר נכנס וחלוקת דמי המפתח.

שמאי מקרקעין דייר מוגן צריך לבחון את גילו משל הדייר. שכן, זכותו של הדייר תקפה כל עוד הדייר המוגן בחיים. במידה וגר עמו בדירה המוגנת קרוב משפחה או בן/בת זוג במשך 6 חודשים, יהיו זכאים לזכויות הדייר המוגן.

תוחלת החיים הממוצעת בישראל הינה כ – 83 שנים. מה יהיו זכויותיו של הדייר המוגן בהנחה והדייר המוגן בן 84?

על פי התקינה השמאית, פרק ט' לקווים המנחים, ניתן שלקול גם תקופת שימוש במקרקעין במשך 15 שנה.

למה 15 שנה? זה ההנחה הרווחת לביטול חוק דיירות מוגנת.

להלן טבלת חלקו של הדייר המוגן בדמי מפתח:

שמאי דייר מוגן

תרגיל לדוגמה של חישוב חלוקת ירושה על ידי שמאי ירושה:

גבי ומריה קבלו בירושה בית חד משפחתי וותיק. היורשים פנו לשמאי ירושה לצורך חלוקת הירושה וקביעת זכויותיהם בבית פרטי וותיק.

נתוני הדוגמה:

שטח מגרש : 400 מ"ר.

שטח בנוי : 50 מ"ר.

זכויות בניה : 150 מ"ר.

שווי למ"ר בנוי : 20,000 ₪.

שווי מ"ר מבונה : 10,000 ₪.

דייר מוגן : בהחלטת בית משפט, נקבע שגבי הינו דייר מוגן. דמי הפינוי הינם 60%.

עלויות הריסה : 100,000 ₪.

על פי הדוגמה, אנחנו רואים שיש פה כמה מרכיבים.

 • דייר מוגן
 • ירושה
 • זכויות בניה

בשלב הראשון נחשב את שוויה הזכויות בקרקע.

שווי הזכויות במגרש בשוק החופשי הינו:

200 מ"ר לבינוי שטח עיקרי +  200 מ"ר חצר (0.2) * 10,000 ₪ = 2,400,000 ₪. בניכוי עלויות הריסה, 100,000 ₪ = 2,300,000 ₪.

קיימת יתרת זכויות בניה. שווי זכויות הבנייה הינו 10,000 * 150 מ"ר = 1,500,000 ₪. על סכום זה יחול מס שבח רגיל. נניח לצורך הדוגמה שמס השבח הינו 35%. לפיכך, קיימת הוצאה נוספת לרשויות המס בסך של 525,000 ₪. קישור למאמר  – פטור בגין חיוב במס שבח על זכויות בנייה מכח סעיף 49ז.

לפיכך, שווי הזכויות הינו 1,775,000 ₪, בניכוי החלק המוגן של גבי (1,020,000 ₪) = 755,000 ₪.

שווי הזכויות המוגנות של גבי:

50 מ"ר + 350 מ"ר חצר (0.1) * 20,000 = 1,700,000 ₪. דמי הפינוי הינם 1,020,000 ₪.

איש שמאי ירושה יחלק את הזכויות בבית בין היורשים?

החלק של גבי:

דמי המפתח : 1,020,000 ₪.

יוצא, כי חלקו ביתרת המגרש : 755,000 = 1,020,000 ₪ – 525,000 ₪ – 100,000 ₪ – 2,400,000 ₪. חצי מהיתרה עומדת על 377,500 ₪.

סה"כ גבי יקבל סך של 1,397,500 ₪.

החלק של מריה:

חלקה ביתרת המגרש : 755,000 = 1,020,000 ₪ – 525,000 ₪ – 100,000 ₪ – 2,400,000 ₪. חצי מהיתרה עומדת על 377,500 ₪.

סה"כ מריה תקבל סך של 377,500 ₪.

לסיכום:

גבי יקבל אז זכויותיו הדייר מוגן ואת חלקו בבית בניכוי המיסוי ועלויות הריסה.

מריה תקבל את שווי הזכויות בניכוי המיסוי הצפוי, עלויות הריסה ואת זכויות הדיירות המוגנת של גבי.

נשמח לסייע לך בכל שאלה.

לנוחיותכם, להלן קישור לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – אור יהודה.

לוגו א. פז שמאות מקרקעין

במשרדנו, א.פז שמאות מקרקעין, שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.

למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.

א. פז שמאות מקרקעין

טלפון: 2698*

אתר: https://shamay-mekarkein.com/

המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי ועלול להשתנות. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון.