איך שמאי בפתח תקווה מבצע הערכת שווי חנות

הערכת שווי חנות בפתח תקווה כאשר דמי השכירות שולמו מראש: שמאי מקרקעין בפתח תקווה נדרש לבצע הערכת שווי חנות כאשר שוכר שילם דמ"ש מראש. כאשר דמי השכירות משולמים מראש, הכנסה זו כבר אינה משפיעה על שווי הנכס. שוויו של הנכס קטן היות ואין תזרים מהדמ"ש. במבנה המסחרי קיימות חמש חנויות. חנות בשטח של 120 מ"ר… קראו עוד איך שמאי בפתח תקווה מבצע הערכת שווי חנות

איך שמאי מקרקעין בירושלים מעריך שווי קרקע למוסד ציבור

הערכת שווי קרקע למוסד ציבור על ידי שמאי מקרקעין בירושלים: שמאי מקרקעין בירושלים נדרש לבצע הערכת שווי קרקע למוסד ציבור. המוסד כולל כיתות לימוד ופנימייה. להלן חלוקת שטחי הבנייה: מבדיקה שערך שמאי מקרקעין בירושלים עולה, כי הייעוד האלטרנטיבי הסחיר הדומה ככל האפשר הינו: משרדים לכיתות הלימוד ומגורים לפנימייה. היות ומדובר על מבני ציבור, יש לבצע… קראו עוד איך שמאי מקרקעין בירושלים מעריך שווי קרקע למוסד ציבור

איך שמאי חניות בודק כדאיות כלכלית לפי תקן חניה

התמודדות שמאי חניות עם עלויות עודפות להקמת חניה: איך שמאי חניות מתמודד עם מצב בו עלות בניית חניה עולה על השטח הסחיר. נתוני המגרש: מיקום המגרש: בבת ים. שטח: 4,000 מ"ר. זכויות בנייה: 70% בקומת הקרקע, 50% בקומות א'+ב'  (סה"כ 170%). תכסית: 70%. נתוני השוואה: שמאי מקרקעין בבת ים, נמצא כי מגרשים בשטח של דונם… קראו עוד איך שמאי חניות בודק כדאיות כלכלית לפי תקן חניה