איך שמאי מקרקעין בירושלים מעריך שווי קרקע למוסד ציבור

שמאי מקרקעין בירושלים נדרש לבצע הערכת שווי קרקע למוסד ציבור. המוסד כולל כיתות לימוד ופנימייה. להלן חלוקת שטחי הבנייה: מבדיקה שערך שמאי מקרקעין בירושלים עולה, כי הייעוד האלטרנטיבי הסחיר הדומה ככל האפשר הינו: משרדים לכיתות הלימוד ומגורים לפנימייה. היות ומדובר על מבני ציבור, יש לבצע הפחתות ביחס לשטחי משרדים ומגורים. להלן טבלת מקדמי ההפחתה: מבדיקת… קראו עוד איך שמאי מקרקעין בירושלים מעריך שווי קרקע למוסד ציבור

איך שמאי חניות בודק כדאיות כלכלית לפי תקן חניה

איך שמאי חניות מתמודד עם מצב בו עלות בניית חניה עולה על השטח הסחיר. נתוני המגרש: מיקום המגרש: בבת ים. שטח: 4,000 מ"ר. זכויות בנייה: 70% בקומת הקרקע, 50% בקומות א'+ב'  (סה"כ 170%). תכסית: 70%. נתוני השוואה: שמאי מקרקעין בבת ים, נמצא כי מגרשים בשטח של דונם נסחרים תמורת 1,200,000 ש"ח. יחד עם זאת, מבדיקת… קראו עוד איך שמאי חניות בודק כדאיות כלכלית לפי תקן חניה